Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Zarządzanie ryzykiem w jakości w celu kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, 30 stycznia 2025, szkolenie online

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są wytyczne w zakresie użytkowania wyposażenia i pomieszczeń w celu ograniczenia występowania zanieczyszczeń krzyżowych
 • Jakie są środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym
 • Jak identyfikować ryzyka (matryca produktów, identyfikacja najgorszych przypadków, identyfikacja produktów o największej podatności na zanieczyszczenie krzyżowe)
 • Jak przeprowadzić analizę ryzyka (za pomocą metody FMEA, opracowanie protokoły, zdefiniowanie skali dla szkodliwości, wykrywalność, występowania, drogi kontaminacji, powołanie zespołu)
 • Jak dokonać analizy wszystkich etapów procesu od przyjęcia materiałów po otrzymanie produktu końcowego
 • Jakie są metody kontroli ryzyka
 • Jak postępować by redukować ryzyka
 • Jak wdrażać działania naprawcze
 • Co ująć w przeglądzie ryzyka
 • Na co ostatnio zwracają uwagę inspektorzy

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 17 stycznia:
1.071 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.011 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 18 stycznia:
1.190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.071 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.