Praca u nas

Osoby zainteresowane pracą w GBI Partners prosimy o przesyłanie CV na adres: info@gbip.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GBI Partners Sp. z o.o. dla potrzeb procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności i przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz do ich poprawienia."