Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Skuteczne zarządzanie różnymi typami członków zespołów projektowych, 27-28 stycznia 2022 r., szkolenie online

Korzyści dla Uczestnika:

 • Zapoznasz się z różnymi osobowościami członków zespołów projektowych i będziesz wiedział jaki jest ich wpływ na współpracę w zespole
 • Przećwiczysz skuteczne techniki zwiększające współpracę w zespole projektowym
 • Zobaczysz, że rola właściwej komunikacji z każdym z członków zespołów projektowych jest kluczowa w realizacji projektów
 • Poznasz wiele narzędzi wzmacniających motywację i zaangażowanie pracowników w realizację powierzonych im zadań w projekcie
 • Dowiesz się, jakie działania podejmować w przypadku gdy poszczególni członkowie zespołu projektowego nie wykonują zleconych zadań
 • Zobaczysz jakie są typowe przyczyny konfliktów w projekcie i dlaczego konstruktywne zarządzanie konfliktem jest ważnym aspektem zapobiegającym problemom w realizacji projektów

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększy się efektywność pracy zespołów projektowych
 • Podniesie się poziom współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy pracownikami w zespołach projektowych

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 31 grudnia:
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.266,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 1 stycznia:
1.490,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.