Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Proces próbkowania produktów leczniczych, materiałów wyjściowych i opakowaniowych, 28 listopada 2024, szkolenie online

W czasie szkolenia Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę m.in. w następujących obszarach:

 1. Analiza ryzyka i narzędzia zarządzania ryzykiem w procesie próbkowania
 2. Pobieranie prób materiałów wyjściowych, wyrobów gotowych i półgotowych
 3. Pobieranie próbek mieszanin i granulatów tak, aby nie zaburzało to poprawności i powtarzalności wyników analizy
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z pobieranymi próbami
 5. Analizy fizyko-chemiczne dostarczonych prób
 6. Interpretacja i uwiarygodnianie wyników w przypadku otrzymania OOS
 7. Błąd laboratoryjny oraz błąd próbkowania a wynik OOS
 8. Przeprowadzenie dochodzenia w obszarze produkcyjnym i laboratorium związane z prawidłowością wykonania analiz

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 4 listopada:
1.251 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.181 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 5 listopada:
1.390 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.251 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.