Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Praktyczne podejście do bezpieczeństwa maszyn na podstawie analizy przypadków z branży FMCG, 2 grudnia 2024, szkolenie online

W trakcie szkolenia online będę omówione m.in. następujące zagadnienia:

 1. Maszyny nowe - zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.)
 2. Maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy - minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r.)
 3. Maszyna, a maszyna nieukończona, maszyny zespolone, proces modernizacji maszyn
 4. Deklaracja zgodności, znak CE, tabliczka znamionowa
 5. Normy zharmonizowane
 6. Ocena ryzyka oraz metody redukcji ryzyka. Ryzyko pierwotne, rzeczywiste, akceptowalne
 7. Środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn (Urządzenia ochronne odgradzające, Urządzenia sterowania oburęcznego, Urządzenia ochronne nieodgradzające bezdotykowe oraz czułe na nacisk, Procedury i środki informowania)
 8. Aspekty doboru technicznych środków kształtowania bezpieczeństwa
 9. Odległości bezpieczne
 10. Określenie poziomów niezawodności zgodnie z normą PN EN ISO 13849 1
 11. Stałe środki dostępu do maszyn - wymagania dla balustrad, podestów i schodów
 12. Wymagana dokumentacja podczas zakupu/modyfikacji maszyn
 13. Przykłady list kontrolnych
 14. Spełnienie wymagań minimalnych przy planowaniu oraz odbiorach inwestycji

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 8 listopada:
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.266,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 9 listopada:
1.490,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.