Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Magazynowanie i transport produktów leczniczych w magazynie Wytwórcy i Importera z perspektywy Osób Wykwalifikowanych i Kierowników Magazynu, 15 października 2024, szkolenie stacjonarne

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. następujące tematy:

 1. Procesy magazynowania i importu
 2. Import i eksport produktów leczniczych
 3. Postępowanie z produktami leczniczymi pochodzącymi z reklamacji, zwrotów, przeterminowanymi
 4. Wstrzymanie w obrocie i wycofywanie produktów leczniczych z obrotu
 5. Warunki magazynowania produktów leczniczych i ich kwalifikacja
 6. Sprawowanie nadzoru nad spełnianiem wymagań
 7. Niezbędna dokumentacja
 8. Wymagania w zakresie sprzętu użytkowanego w Magazynie, w tym zagadnienia związane z kwalifikacją urządzeń
 9. System skomputeryzowany wspierający magazynowanie i import produktów leczniczych: wymagania i walidacja
 10. Transport do i z Magazynu Wytwórcy
 11. Postępowanie z ładunkiem wymagającym zachowania szczególnych warunków
 12. Postępowanie z odchyleniami w magazynowaniu i transporcie produktów leczniczych
 13. Tryb prowadzenia audytów wewnętrznych w Magazynie Wytwórcy/Importera z perspektywy Kierownika Magazynu i Osoby Wykwalifikowanej
 14. Magazyn Wytwórcy/Importera w trakcie inspekcji farmaceutycznej

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 13 września:
1.890,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.785,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 14 września:
2.100,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.890,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.