Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Audyty warstwowe bezpieczeństwa, 11 marca 2024, szkolenie online

Najważniejsze zagadnienia wydarzenia:

 • Czym jest audyt warstwowy BHP
 • Jak stworzyć indywidualną dla firmy piramidę zarządzania bezpieczeństwem
 • Czy wskazane jest różnicowanie zadań w obszarze BHP dla różnych poziomów zarządzania
 • Dla jakich ról w zakładzie programować audyty warstwowe
 • Szczegółowość kart oceny dla różnych poziomów zarządzania
 • Audyty techniczne vs. behawioralne
 • Jak angażować pracowników w audyty warstwowe
 • Audyty warstwowe techniczne na każdym poziomie zarządzania – opracowanie standardu oceny technicznej – ćwiczenia praktyczne
 • Audyty wspierające (audyty dedykowane firmom zewnętrznym wykonującym pracę na naszym obszarze, Snapshot Patroling Safety, audyty behawioralne, audyty techniczne dla utrzymania ruchu)

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 19 lutego:
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.266,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 20 lutego:
1.490,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.