Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Zarządzanie w kryzysie – jak przygotować biznes na nieprzewidywalne zdarzenia, 23-24 maja 2024, szkolenie stacjonarne, Warszawa

EFEKTY UZYSKANE DZIĘKI UDZIAŁOWI W WARSZTACIE:

  • Będziesz wiedział jak zarządzać firmą w kryzysie zewnętrznym i jak uodpornić się na katastrofy wewnątrz firmy
  • Wiesz jakie są praktyki najskuteczniejszego zabezpieczenia firmy na kryzys i w czasie jego trwania
  • Umiesz zaplanować działania, które powinny być podejmowane w firmie w sytuacjach kryzysów i katastrof, aby zapewnić ciągłość działania swojej firmy
  • Znasz metody postępowania w sytuacjach skrajnych
  • Będąc bezpieczniejszym będziesz podejmował lepsze i odważniejsze decyzje strategiczne oraz operacyjne
  • Wymienisz doświadczenia z praktykami biznesu

Kim jesteś?

SYTUACJA 1: Wybucha pożar w firmie

SYTUACJA 2: Jest ogłaszana powszechna mobilizacja

„Strażak”

Wzywasz Straż Pożarną i zarządzasz ewakuację, a następnie: biegniesz na miejsce i ratujesz kogo się da, a potem co się da?

Czy jest to tylko jedno, proste ryzyko braku pracowników poborowych, które łatwo ominę?

„Manager”

Wiesz, że już działają osoby odpowiedzialne za bieżące działania ratunkowe, a Ty zwołujesz zgodnie z zasadami Sztab Kryzysowy, który kieruje akcją wraz ze służbami ratunkowymi oraz koordynuje pracę reszty firmy?

W Twojej firmie odrębnie rozważasz i przeciwdziałasz ryzykom związanym z:
Mobilizacją poborowych?
Powołaniem rezerwistów?
Gotowością terytorialsów?
Zwiększonym stresem pracowników?
Nieplanowanymi absencjami?
Współmałżonkami żołnierzy?

CO WYBIERASZ?

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 26 kwietnia:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 27 kwietnia:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.