Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Zarządzanie portfelem projektów rozwojowych, 17-18 czerwca, webinar

W trakcie webinaru Uczestnicy m.in.:

 • dowiedzą się gdzie i jak szukać kandydatów do rozwoju
 • poznają metody systematyzowania i oceniania pomysłów, aby przy dużej ilości projektów nie „przegapić” tych o największym potencjale
 • przeprowadzą studium wykonalności projektu i nominują nowy projekt do portfela produktów
 • zrozumieją jaki wpływ mają na siebie technologia, biznes i patenty oraz jakie można z tych zależności wyciągnąć wnioski
 • poznają przykłady rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu całością portfela produktów
 • dowiedzą się jak nadzorować rozwoje już biegnące – jak raportować i kontrolować zmiany
 • poznają typy analiz finansowych stosowanych do oceny projektów i dokonają analizy opłacalności projektu przy użyciu metody NPV

Interaktywne warsztaty z podziałem na grupy i kreatywnym rozwiązywaniem problemów.

Wyzwania:

 • Sposoby na nowe pomysły
 • Organizacja i narzędzia w zarządzaniu portfelem projektów
 • Ocena opłacalności projektów

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 28 maja:
1.791 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.691 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 29 maja:
1.990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.791 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.