Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Skuteczne zarządzanie krótkoterminowymi projektami, 10-11 czerwca 2024, warsztat stacjonarny, Warszawa

CEL WARSZTATU: Nabycie i utrwalenie umiejętności sprawnego zarządzania projektami krótkoterminowymi

REALIZACJA CELU NASTĄPI POPRZEZ:

  • Zapoznanie z zaawansowanymi metodami i narzędziami wspomagającymi przygotowanie i inicjowanie projektów krótkoterminowych oraz z procesem zarządzania zmianą w takim projekcie.
  • Analizę najczęstszych przyczyn porażek w projektach krótkoterminowych.
  • Dostarczenie wiedzy i doświadczeń rozwijających kompetencje zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zwinnego reagowania na zmiany.
  • Nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego analizowania ścieżki krytycznej uwzględniającej priorytety zadań.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w projekcie krótkoterminowym jako systemowe działanie – powiązanie z RASCI.
  • Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia kluczowych funkcji w strukturze projektu krótkoterminowego.

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 10 maja:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 11 maja:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.