Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i substancje psychoaktywne, w tym konopie siewne i indyjskie, 21 października, szkolenie stacjonarne z zachowaniem rygoru sanitarnego, Warszawa

Uczestnicy w trakcie seminarium dowiedzą się m.in.:

 • Jakie wymogi powinny spełniać firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów pozaleczniczych zawierających CBD
 • Jakie są aktualne regulacje prawne dotyczące środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i substancji psychoaktywnych
 • Na co zwrócić uwagę przygotowując wnioski o pozwolenia związanych z wytwarzaniem i obrotem substancjami kontrolowanymi
 • Jak prowadzić ewidencje przychodów i rozchodów poszczególnych substancji
 • Na co zwrócić uwagę sporządzając raport dotyczący wytwarzania produktu leczniczego zawierającego środki odurzające, substancje psychotropowe, psychoaktywne oraz prekursory kategorii 1
 • W jaki sposób opracować normy zużycia poszczególnych substancji
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności osób z różnych obszarów stosowania substancji kontrolowanych
 • W jaki sposób postępować z odpadami substancji kontrolowanych
 • Jakie są zasady magazynowania substancji kontrolowanych
 • Jak zabezpieczać i utylizować substancje kontrolowane

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 1 października:
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.615 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 2 października:
1.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.