Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Szkolenie dla Osób Wykwalifikowanych. Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki wytwarzania oraz prawa farmaceutycznego, 20 października, szkolenie stacjonarne z zachowaniem rygoru sanitarnego, Warszawa

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jakie wymagania powinna spełniać Osoba Wykwalifikowana zgodnie z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Jaki jest zakres obowiązków Osoby Wykwalifikowanej
 • Jak zawierać umowy i porozumienia między QP
 • Jak delegować odpowiedzialności

Uczestnicy przeanalizują m.in. następujące zagadnienia w kontekście obowiązków Osoby Wykwalifikowanej:

 • Umowy kontraktowe (wytwarzanie, badanie)
 • Weryfikacja etapów wytwarzania przy certyfikacji serii
 • Transport (produkty, API, próby (produkt, MO, MW))
 • Badanie serii (wytwarzana i importowana)
 • Badania stabilności
 • Łańcuch dostaw
 • Audyty miejsc wytwarzania
 • Reklamacje, wycofanie serii
 • Przegląd jakości produktu
 • Kontrola zmian, odchylenia
 • Audyty wewnętrzne
 • Systemy skomputeryzowane

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 1 października:
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.615 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 2 października:
1.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.