Szkolenia dla brygadzistów

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Skuteczny Mistrz Produkcji, VII edycja, 18-19 sierpnia, warsztat stacjonarny z zachowaniem rygoru sanitarnego, Warszawa

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w warsztacie:

  • Poznanie i przećwiczenie w trakcie zajęć właściwego stosowania skutecznych metod kierowania pracą zespołów produkcyjnych
  • Rozpoznawanie i właściwe wykorzystywanie potencjału pracowników, tak indywidualnie, jak i zespołowo
  • Prowadzenie zgodnie z planem trudnych rozmów ze współpracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki, informacja zwrotna
  • Poznanie najnowszych technik, które pomogą motywować pracowników tak, aby byli zdolni osiągać najlepsze rezultaty
  • Przećwiczenie sposobów oddziaływania na motywację wewnętrzną pracowników, których stosowanie bardzo zwiększa motywację pracowników do realizacji zadań powierzonych przez przełożonego
  • Właściwe diagnozowanie trudności w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym oraz poznanie skutecznych technik i narzędzi reagowania na nie
  • Zwiększenie efektywności działań zespołowych i poczucia przynależności do zespołu

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
2.500,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.375,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.