Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Skuteczny Mistrz Produkcji, 24-25 września 2024, IX edycja, szkolenie online

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w warsztacie:

 • Poznanie swoich mocnych stron w obecnej sytuacji oraz wzmocnienie słabszych
 • Poznanie i przećwiczenie właściwego stosowania skutecznych metod kierowania pracą zespołów produkcyjnych
 • Rozpoznawanie i właściwe wykorzystywanie potencjału pracowników, tak indywidualnie, jak i zespołowo
 • Prowadzenie zgodnie z planem trudnych rozmów ze współpracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki, informacja zwrotna
 • Poznanie najnowszych technik, które pomogą motywować pracowników tak, aby byli zdolni osiągać najlepsze rezultaty
 • Przećwiczenie sposobów oddziaływania na motywację wewnętrzną pracowników, których stosowanie bardzo zwiększa motywację pracowników do realizacji zadań powierzonych przez przełożonego
 • Właściwe diagnozowanie trudności w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym oraz poznanie skutecznych technik i narzędzi reagowania na nie
 • Reagowanie na konflikty w sposób najbardziej adekwatny do sytuacji

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 30 sierpnia:
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.266,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 31 sierpnia:
1.490,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.