Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

OKR (Objectives, Key Results) – czyli zwinna i skuteczna forma Zarządzania przez Cele, 25-26 sierpnia, warsztat stacjonarny z zachowaniem rygoru sanitarnego

Na czym polega istota sukcesów metody OKR dla biznesu:

 • Wielowymiarowa komunikacja wewnątrz organizacji i zaangażowanie pracowników
 • Autonomia i „własność celów i sukcesu”
 • Funkcjonalna forma procesu
 • Zespołowe wypracowywanie celów i zadań (Giełda Celów), znajomość wszystkich celów przez każdego uczestnika procesu, wyznaczone cele zespołowe i indywidualne
 • Natychmiastowe, zespołowe i często oddolne inicjowanie oraz dostosowy-wanie celów i zadań do szybko zmieniającej się rzeczywistości
 • Cykliczny i regularny monitoring realizacji celów z bieżącą informacją zwrotną

Korzyści z udziału w warsztacie dla kadry zarządzającej:

 • Poznanie metody OKR pozwalającej na podniesienie efektywności pracy zespołów z uwzględnieniem pracy zdalnej
 • Zapoznanie się z praktycznymi sposobami wdrożenia metody OKR
 • Otrzymanie materiałów pomocniczych pozwalających na samodzielne wdrożenie w organizacji
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy przełożonym a pracownikami oraz redukcja silosów
 • Lepsze delegowanie zadań
 • Dopasowanie aktywności członków zespołu do celów i strategii firmy
 • Budowanie wspólnoty interesów zgodnej z celami firmy i kadry
 • Nieinwazyjne monitorowanie
 • Ułatwia premiowanie – zastosowanie OKR-ów daje merytoryczną bazę do systemu motywacyjnego dla pracowników

Promocja wakacyjna, cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
2.500 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.375 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.