Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Nowo mianowany Brygadzista, Mistrz, Lider, 23-24 maja 2024, szkolenie online

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w szkoleniu online:

 • Poznanie zagrożeń i szans, które są związane z nową rolą w zespole
 • Identyfikacja własnego stylu kierowania zespołem
 • Wiedza jak przygotować się na „wejście” do zespołu – expose, jego przygotowanie oraz jak je powiedzieć żeby było dobrze odebrane przez zespół
 • Poznanie metod i technik oddziaływania na poszczególnych członków zespołu i cały zespół
 • Integracja, budowanie zaufania i autorytetu – jak właściwie ma realizować te zadania nowo mianowany przełożony
 • Poznanie i przećwiczenie właściwego stosowania skutecznych metod kierowania pracą zespołów produkcyjnych z uwzględnieniem pandemii
 • Rozpoznawanie i właściwe wykorzystywanie potencjału pracowników, tak indywidualnie, jak i zespołowo
 • Przećwiczenie stosowania różnych metod i technik motywowania zespołu
  • Prowadzenie zgodnie z założeniami rozmów ze współpracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki, oceny oraz pozytywnej i korygującej informacji zwrotnej (feedbeck)
  • Reagowanie na konflikty w sposób najbardziej adekwatny do sytuacji
  • Bezpieczne, oparte na wiedzy, wejście w nową rolę Brygadzisty, Lidera, Mistrza

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 30 kwietnia:
1.620 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.530 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 1 maja:
1.800 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.620 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.