Szkolenia dla brygadzistów

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Lean Manufacturing - droga do doskonałości operacyjnej w firmie, 9-10 września, warsztat stacjonarny

Uczestnicy w trakcie warsztatu dowiedzą się w jaki sposób:

 • Realizować w organizacji założenia Lean Manufacturing
 • Pomagać dzięki doskonałości operacyjnej w skutecznym funkcjonowaniu firmy oraz w rozwoju biznesu
 • Dostosować produkcję do ciągłych zmian w otoczeniu zamiast „gasić pożary”
 • Stosować w firmie Pięć Zasad Ciągłego Doskonalenia
 • Wdrażać skuteczne narzędzia zarządzania wizualnego
 • Standaryzować procesy w firmie i rozwiązywać problemy dzięki stosowaniu Cyklu Ciągłego Doskonalenia PDCA
 • Skutecznie rejestrować, analizować oraz eliminować straty produkcyjne
 • Analizować poszczególne czynności w procesie Single Minute Exchange of Die (SMED)
 • Stosować w praktyce metodę „5 x Why – 5 x dlaczego” i jak ważne to jest narzędzie przy identyfikacji przyczyny źródłowej problemu
 • Wdrażać metodę 6S w firmie

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 13 sierpnia:
2.610,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 14 sierpnia:
2.900,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.