Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Jak sprostać wymaganiom stawianym przedsiębiorcom przetwarzającym substancje psychotropowe, środki odurzające i prekursory kat. 1, 16 lutego 2022, szkolenie online

Nowy Rok rozpoczął się w Sejmie czytaniami projektów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czy projektodawcy szykują dużo nowości dla rynku? Zdecydowanie tak. Propozycje zmian dotyczą m.in. definicji konopi innych niż włókniste, możliwości objęcia refundacją leków recepturowych zawierających potocznie nazywaną „medyczną marihuanę”, a także umożliwienie upraw konopi innych niż włókniste na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

O szczegółach tych i innych aspektów prawnych istotnych dla branży Uczestnicy dowiedzą się w trakcie szkolenia. Odpowiemy na pytania:

 • Gdzie szukać uregulowań prawnych
 • Jakie zezwolenia, zgody administracyjne itp. powinien posiadać przedsiębiorca
 • Jaka jest rola osoby odpowiedzialnej za substancje kontrolowane w zależności od prowadzonej działalności
 • Jakie procedury i dokumenty należy posiadać
 • Jak zabezpieczyć pomieszczenia (magazyn, kontrola jakości, produkcja) i proces przetwarzania
 • Jakie są procedury związane z przyjęciem i wydaniem z magazynu środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1
 • Jak powinien przebiegać proces utylizacji substancji kontrolowanych z perspektywy regulacji „farmaceutycznych”
 • Na co należy zwrócić uwagę przetwarzając konopie włóknistych i inne niż włókniste
 • Jakie są sankcje, kary i ryzyka związane z niespełnieniem wymogów
 • Jakich inspekcji można się spodziewać i jak się do nich przygotować

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 28 stycznia:
1.161 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.096 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 29 stycznia:
1.290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.161 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.