Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Audit GMP – szkolenie dla auditorów wewnętrznych i zewnętrznych, 18 lutego 2022 r., szkolenie online

W trakcie szkolenia Uczestnicy m.in. dowiedzą się:

  • Jak wykorzystać analizę ryzyka w harmonogramowaniu auditów
  • Jak planować i prowadzić audit wg wybranej metody
  • Jak klasyfikować, oceniać i komunikować niezgodności
  • W jaki sposób dokumentować audit
  • Jak prowadzić poauditowe działania następcze
  • Kiedy audity dostawców API są konieczne, a kiedy można z nich zrezygnować
  • Czego i jak wymagać od dostawców substancji czynnych

Uczestnicy dowiedzą się praktycznych szczegółów auditowania takich obszarów jak: magazynowanie, produkcja, pakowanie, Kontrola Jakości oraz procesy i procedury systemowe.

Szkolenie zawiera moduł dotyczący auditu zdalnego.

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 28 stycznia:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
935 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 29 stycznia:
1.100,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
990,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.