Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Efektywne prowadzenie szkoleń dla pracowników produkcji z metodą TWI, 10-11 października 2024, szkolenie stacjonarne, Warszawa

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w warsztacie:

 • Zapoznanie Uczestników z podstawami psychologii procesów uczenia się i utrwalania pożądanych postaw oraz zachowań u osób szkolonych

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności przekazywania wiedzy, korygowania błędów i dokonywania rzetelnej oceny

 • Poszerzenie wiedzy na temat budowania szkolenia/warsztatu/instruktażu i standardów z tym związanych

 • Poznanie barier językowych, z którymi osoby szkolące mogą się spotkać w przekazywaniu informacji w trakcie szkolenia/instruktażu

 • Poznanie metody TWI (Training Within Industry)

 • Zrealizowanie wielu praktycznych ćwiczeń indywidualnych i w podziale na grupy, w trakcie których Uczestnicy będą obserwowali jak ich zachowanie w roli osób szkolących będzie wpływało na osoby szkolone, cały czas z informacją zwrotną od Trenera prowadzącego zajęcia, jakie zachowania/ komunikaty można jeszcze doskonalić

 • Przećwiczenie w bezpiecznych warunkach trudnych sytuacji, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia zajęć

 • Przygotowanie Uczestników do skutecznego, samodzielnego prowadzenia szkoleń/warsztatów/instruktażu

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 20 września:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 21 września:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.