Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Do wyników poprzez ludzi – jak stworzyć wysoce efektywny zespół, 23-24 września 2024, szkolenie stacjonarne, Warszawa

Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy będą umieli:

  • Stworzyć wizję unikatowej wartości swojego zespołu dla organizacji – wspólnie z ludźmi
  • Określić odpowiedzialności i kompetencje w zespole niezbędne do realizacji celów
  • Sprawdzić, na jakim poziomie przygotowania do efektywnego osiągania wyników jest zespół
  • Zrozumieć i samodzielnie zdiagnozować etapy rozwoju zespołu
  • Określić kroki, które są potrzebne aby przeprowadzić zespół do kolejnego etapu
  • Poznać kilka narzędzi diagnozy różnych typów ludzi w zespołach

DLA CHĘTNYCH MENEDŻERÓW MOŻLIWA DODATKOWA DIAGNOZA NARZĘDZIEM DISC TTI SI (nieobowiązkowo, badanie płatnie). Uczestnicy zrobią test przed szkoleniem, otrzymają raport i będą mogli odwoływać się do tych informacji w trakcie szkolenia.

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 23 sierpnia:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 24 sierpnia:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Dla osób chętnych cena za jedno badanie TTI SI z raportem i 30-to minutowym feedbackiem po szkoleniu: 500 PLN + 23% VAT
Prosimy o dopisanie w formularzu zgłoszeniowym szkolenia na dole w Uwagach informacji o wykupieniu badania.

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.