Konferencje planowane

 • Precyzyjna informacja biznesowa
 • Praktyczne rozwiązania
 • Eksperci z branży

 

 • Nowoczesne bezpieczeństwo – dzielimy się wiedzą,
  IX edycja konferencji, 24-25 listopada 2021 r., konferencja online i stacjonarna z zachowaniem rygoru sanitarnego, Warszawa

  Zagadnienia omawiane podczas konferencji:

  • Zdalna awizacja i szkolenie podwykonawców
  • System IKEPS i wsparcie szkoleń stanowiskowych pracowników
  • Ryzyka wypadkowe – przejście przez konkretne case study
  • Rozwiązania digitalowe wspierające pracę człowieka
  • Wirtualna rzeczywistość w zarządzaniu BHP
  • Narzędzia wykorzystywane do wirtualnego zarządzania BHP
  • Organizowanie i prowadzenie wirtualnych audytów i kontroli
  • Aktualne wyzwania w Działach BHP
  • Bezpieczne działanie maszyn i linii produkcyjnych – przykłady zagrożeń i skutecznych zabezpieczeń ludzi i maszyn
  • Jak podnosić bezpieczeństwo pracy i motywować opornych Liderów / Brygadzistów / Pracowników
  • Usprawnianie i monitorowanie procesu zgłaszania zagrożeń i sytuacji potencjalnie wypadkowych oraz comiesięczne Forum BHP
  • Jak budować kreatywność dotyczącą działań w zakresie bezpieczeństwa
  • Efektywne zarządzanie zdrowiem pracowników
  • Jak utrzymać zaangażowanie pracowników w dbanie o zdrowie

  Wirtualna wizyta w firmie Kimball Electronics Poland:

  Partner:

  Patroni medialni:

  KONFERENCJA STACJONARNA:

  Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy w konferencji do 22 października:
  2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
  2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

  Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy w konferencji od 23 października:
  2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
  2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

  KONFERENCJA ONLINE:

  Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy w konferencji online do 22 października:
  1.485 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
  1.402 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

  Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy w konferencji online od 23 października:
  1.650 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
  1.485 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

  Program wydarzenia.

  Zarejestruj się wypełniając formularz on-line