Opracowywanie metod analitycznych HPLC i GC

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane do faktury:

Firma:

*

Adres:

*

Kod pocztowy:

*

Miasto:

*

NIP:

*

Pro-forma:

Dodatkowe informacje na fakturze, np. nr zamówienia, nazwisko uczestnika, etc.:

Rodzaj faktury:

Adres e-mail, na który ma zostać wysłana faktura:

Dane firmy do wysłania faktury pocztą, jeśli są inne niż wyżej podane:

Firma:

Adres:

Kod pocztowy:

Miasto:

Imię i nazwisko:

Dzial:

Uczestnik 1:

Imię i nazwisko:

*

Stanowisko:

*

Departament/Dział:

Telefon:

*

E-mail:

*

Nr warsztatu:

Uczestnik 2:

Imię i nazwisko:

*

Stanowisko:

*

Departament/Dział:

Telefon:

*

E-mail:

*

Nr warsztatu:

Uczestnik 3:

Imię i nazwisko:

*

Stanowisko:

*

Departament/Dział:

Telefon:

*

E-mail:

*

Nr warsztatu:

Uczestnik 4:

Imię i nazwisko:

*

Stanowisko:

*

Departament/Dział:

Telefon:

*

E-mail:

*

Nr warsztatu:

Uczestnik 5:

Imię i nazwisko:

*

Stanowisko:

*

Departament/Dział:

Telefon:

*

E-mail:

*

Nr warsztatu:

Potwierdzenie
Po otrzymaniu zgłoszenia GBI Partners prześle potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę. Jeśli szczegółowy program szkolenia nie dotrze na tydzień przed datą jej rozpoczęcia, prosimy o kontakt z GBI Partners.: +48 22 458 66 10.

Zakwaterowanie w hotelu
Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę. Dla Klientów GBI Partners obowiazują specjalne ceny za noclegi w wybranych hotelach. Osoby zainteresowane wsparciem GBI Partners przy rezerwacji noclegu prosimy o kontakt, tel.: +48 22 458 66 10 lub wpisanie prośby o rezerwację noclegu w polu "Uwagi" na końcu formularza.

Rezygnacja
Rezygnacja powinna być wysłana mailem na adres zgloszenia@gbip.com.pl lub faksem na 14 dni przed szkoleniem. Po tym terminie płatność nie podlega zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty pełnej należności.

Uwagi
GBI Partners zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwolania szkolenia organizator zwraca pełną wpłatę lub - na życzenie Klienta - zamieni na zaproszenie na inne, wybrane szkolenie. Zaproszenie jest ważne jeden rok. Istnieje możliwość delegowania na szkolenie innej osoby z firmy.

Akceptacje:

*

Jestem osobą upoważnioną do podpisywania w imieniu Firmy. Rozumiem i akceptuję warunki uczestnictwa.

*

Oswiadczam, że Firma jest platnikiem VAT i upoważniam GBI Partners Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Firma posiada nr NIP.

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników i osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przez GBI Partners Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w celu kierowania na wskazany adres e-mail informacji organizacyjnych związanych ze szkoleniem, którego dotyczy zgłoszenie oraz informacji o przyszłych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez GBI Partners.

Informujemy, że ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną poniżej zgodę. Informacje o wycofaniu zgody prosimy przesłać na adres e-mail: info@gbip.com.pl. W temacie maila należy wpisać "Wycofanie zgody". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.

Imię i nazwisko:

*

Stanowisko:

*

Departament/Dział:

Telefon:

*

E-mail:

*

Skad Pan/Pani dowiedział/a się o szkoleniu?:

Uwagi: