Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Zarządzanie projektami – ciągłe doskonalenie w tym obszarze, III edycja, 24-25 marca, Warszawa

Cel warsztatu: Nabycie i utrwalenie umiejętności bycia liderem projektu i członkiem zespołu projektowego.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

  • Zapoznanie z zaawansowanymi metodami i narzędziami wspomagającymi przygotowanie i inicjowanie projektów oraz z procesem zarządzania zmianą w projekcie
  • Analizę najczęstszych przyczyn porażek w projektach
  • Dostarczenie wiedzy i doświadczeń rozwijających kompetencje zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i doskonalenia
  • Wykazanie roli harmonogramu jako istotnej części kontraktu między stronami projektu i nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego tworzenia harmonogramów oraz analizowania ścieżki krytycznej uwzględniającej priorytety zadań
  • Wykorzystywanie pomiaru jakości i efektywności działań jako podstawy ciągłego doskonalenia
  • Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia kluczowych funkcji w strukturze projektu, jak: zaspokajanie potrzeb komunikacyjnych interesariuszy projektu, tworzenie planu zarządzania ryzykiem oraz nadzorowania prac projektowych

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 14 lutego:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 15 lutego:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.