Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Zarządzanie czasem własnym pracując w domu, 28 maja o godz. 10:00, webinar

Najważniejsze zagadnienia webinaru szkoleniowego:

 • Osobowość, jej mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem własnym
 • Identyfikacja pożeraczy organizacyjnych (zewnętrzne) i mentalnych (wewnętrzne)
 • Rola nastawienia i motywacji
 • Planowanie działań i ustalanie priorytetów
 • Wykorzystywanie zasad planowania w codziennej pracy zdalnej i w domu
 • Reguły dotyczące przebiegu zdalnego dnia pracy
 • Eliminacja pożeraczy czasu
 • Prowadzenie zebrań online
 • Zasady obiegu informacji przy pracy zdalnej
 • Efektywne czytanie dokumentów
 • Stres związany z działaniem w sytuacji pandemii
 • Nowe reguły funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
590 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
531 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.