Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1, nadzór nad przerobem i tryb postępowania z odpadami, 25 lutego, Warszawa

Uczestnicy w trakcie seminarium dowiedzą się m.in.:

 • Jakie są aktualne regulacje prawne dotyczące środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1
 • Jak opracować Wnioski do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w celu uzyskania Zezwoleń i Licencji związanych z substancjami kontrolowanymi
 • Jak prowadzić ewidencje przychodów i rozchodów poszczególnych substancji
 • Jak sporządzić raport dotyczący wytwarzania produktu leczniczego zawierającego środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1
 • W jaki sposób opracować normy zużycia poszczególnych substancji
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności osób z różnych obszarów stosowania substancji kontrolowanych
 • W jaki sposób postępować z odpadami substancji kontrolowanych
 • Jakie są zasady magazynowania odpadów

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
1.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.