Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Skuteczny Mistrz Produkcji w obecnej sytuacji, 9-10 listopada, II edycja szkolenia online

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w warsztacie:

 • Poznanie swoich mocnych stron w obecnej sytuacji oraz wzmocnienie słabszych
 • Poznanie i przećwiczenie właściwego stosowania skutecznych metod kierowania pracą zespołów produkcyjnych z uwzględnieniem pandemii
 • Rozpoznawanie i właściwe wykorzystywanie potencjału pracowników, tak indywidualnie, jak i zespołowo
 • Prowadzenie zgodnie z planem trudnych rozmów ze współpracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki, informacja zwrotna
 • Poznanie najnowszych technik, które pomogą motywować pracowników tak, aby byli zdolni osiągać najlepsze rezultaty
 • Przećwiczenie sposobów oddziaływania na motywację wewnętrzną pracowników, których stosowanie bardzo zwiększa motywację pracowników do realizacji zadań powierzonych przez przełożonego
 • Właściwe diagnozowanie trudności w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym oraz poznanie skutecznych technik i narzędzi reagowania na nie
 • Reagowanie na konflikty w sposób najbardziej adekwatny do sytuacji

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 19 października:
891,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
841,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 20 października:
990,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
891,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.