Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Negocjacje ze związkami zawodowymi porozumień mających na celu optymalizację kosztów zatrudnienia w czasie COVID-19, webinar, 19 czerwca o godz. 10:00

Nasz webinar poprowadzą Eksperci z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi i omówią zagadnienia prawne oraz praktyczny przebieg negocjacji z wykorzystaniem metody MGB w sytuacji pandemii.

Najważniejsze zagadnienia webinaru szkoleniowego:

 • Różnice w negocjacjach w zależności od liczby zakładowych organizacji związkowych
 • Zakres przedmiotowy negocjacji w celu zawarcia porozumienia w oparciu o Tarczę antykryzysową (wprowadzenie przestoju ekonomicznego; obniżenie wymiaru czasu pracy; zawieszenie umów o pracę; wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w równoważnych normach czasu pracy)
 • Zakres przedmiotowy negocjacji mających na celu optymalizację kosztów zatrudniania w oparciu o przepisy dotyczące wszystkich pracodawców
 • Obowiązki pracodawcy związane z zawarciem porozumień zbiorowych (tam gdzie jest to konieczne)
 • Konsekwencje niedojścia do porozumienia ze związkami zawodowymi
 • Korzyści z zastosowania metody Mutual Gains Bargaining (MGB) w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi - doświadczenia praktyka
 • Studium przypadku - negocjacje metodą MGB
 • Jak wykorzystać metodologie MGB w dobie niepewności związanej z epidemią COVID-19

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
590 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
531 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.