Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Metody zarządzania i postępowania z substancjami wzorcowymi – standardy farmakopealne, wzorce robocze, standaryzacja wzorców, 19-20 maja, webinar

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. następujące tematy:

  • Wymagania dla wzorców referencyjnych według Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej
  • Terminy ważności wzorców podstawowych i roboczych
  • Monitoring parametrów przechowywania wzorców
  • Kwalifikacja lodówki do przechowywania wzorców
  • Odpowiedzialność Kontroli Jakości oraz Badań i Rozwoju za wzorce
  • Stabilność roztworów wzorców
  • Standaryzacja wzorców

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
2.300 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.070 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.