Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Jak przygotować firmę i pracowników na zagrożenie koronawirusem, webinar, 20 marca o godz. 10:00

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem, czyli COVID–19 zmusza polskich przedsiębiorców i pracodawców do niestandardowych działań. Zapraszamy do udziału w webinarze: Jak przygotować firmę i pracowników na zagrożenie koronawirusem, w trakcie którego postaramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej praktycznych informacji dla kadry zarządzającej i działów HR żeby działać zgodnie z prawem i nowymi przepisami specustawy dotyczących działań antywirusowych. Dostarczymy Państwu również wzory dokumentów z zakresu komunikacji kryzysowej, które będą do bezpośredniego wykorzystania w firmach.

Najważniejsze zagadnienia webinaru:

  • Koronawirus – prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika, umowy między przedsiębiorcami, siła wyższa i inne problemy prawne podmiotów gospodarczych
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna firmy w kryzysie – działania w przypadku koronawirusa
  • Zachowania kadry zarządzającej w sytuacji kryzysu – przygotowanie, komunikacja, działania
  • Przygotowanie komunikatów wydawanych bezpośrednio do pracowników i w komunikacji zewnętrznej (dostawcy, klienci)
  • Przykładowe oświadczenia do różnych grup wewnętrznych i zewnętrznych – wzory dokumentów
  • Jak komunikować się pod presją czasu i/lub dużej niepewności

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy:
590 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
531 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.