Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Efektywne prowadzenie szkoleń dla pracowników produkcji z metodą TWI, 9-10 grudnia, szkolenie online

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w warsztacie:

 • Zapoznanie Uczestników z podstawami psychologii procesów uczenia się i utrwalania pożądanych postaw oraz zachowań u osób szkolonych
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności przekazywania wiedzy, korygowania błędów i dokonywania rzetelnej oceny
 • Poszerzenie wiedzy na temat budowania szkolenia/warsztatu/instruktażu i standardów z tym związanych
 • Poznanie barier językowych, z którymi osoby szkolące mogą się spotkać w przekazywaniu informacji w trakcie szkolenia/instruktażu
 • Poznanie metody TWI (Training Within Industry)
 • Zrealizowanie wielu praktycznych ćwiczeń indywidualnych i w podziale na grupy, w trakcie których Uczestnicy będą obserwowali jak ich zachowanie w roli osób szkolących będzie wpływało na osoby szkolone, cały czas z informacją zwrotną od Trenera prowadzącego zajęcia, jakie zachowania/ komunikaty można jeszcze doskonalić
 • Przećwiczenie w bezpiecznych warunkach trudnych sytuacji, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia zajęć
 • Przygotowanie Uczestników do skutecznego, samodzielnego prowadzenia szkoleń/warsztatów/instruktażu

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 16 listopada:
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.266,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 17 listopada:
1.490,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.341,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.