Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Akademia Prawa Pracy, 25-26 lutego, webinar

Najważniejsze zagadnienia webinaru szkoleniowego:

 • Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej
 • Monitorowanie pracowników w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy wypoczynkowe i dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych (nabycie prawa, proporcjonalność)
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem
 • Umowy na okres próbny i na czas określony
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych w stosunku pracy
 • Pozwy pracowników o mobbing i dyskryminację
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 12 lutego:
891,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
841,50 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 13 lutego:
990,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
891,00 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.