Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Audit GMP/GDP – szkolenie dla auditorów, 20 i/lub 21 października, webinar

W trakcie webinaru Uczestnicy m.in. dowiedzą się:

  • jak wykorzystać analizę ryzyka w harmonogramowaniu auditów
  • jak planować i prowadzić audit wg wybranej metody
  • jak klasyfikować, oceniać i komunikować niezgodności
  • w jaki sposób dokumentować audit
  • jak prowadzić poauditowe działania następcze
  • kiedy audity dostawców API są konieczne, a kiedy można z nich zrezygnować
  • czego i jak wymagać od dostawców substancji czynnych

Dodatkowo w części pierwszej dotyczącej auditu GMP Uczestnicy dowiedzą się praktycznych szczegółów auditowania takich obszarów jak: magazynowanie, produkcja, pakowanie, Kontrola Jakości oraz procesy i procedury systemowe.

W części drugiej dotyczącej auditu GDP Uczestnicy dowiedzą się co zawiera i jak prowadzić audit spełniania kluczowych wymagań, audit spełniania wymagań systemowych w dystrybucji produktów leczniczych i/lub API i audit zarządzania transportem.

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 2 października:
891 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
841 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 3 października:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
891 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy w dwóch dniach webinaru do 2 października:
1521 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1436 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy w dwóch dniach webinaru od 3 października:
1690 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1521 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.